اطلاعات پروژه : دیجیتال مارکتینگ کتاب برنامه نویس

کتاب برنامه نویس یک مجموعه آموزشی در زمینه زبان های برنامه نویسی می باشد

کارفرما: مجموعه آموزشی کتاب برنامه نویس

زمینه فعالیت: آموزش برنامه نویسی

تاریخ همکاری: آبان 99

نوع پروژه: دیجیتال مارکتینگ

لینک پروژه: مشاهده

لینک شبکه اجتماعی: مشاهده

دیجیتال مارکتینگ کتاب برنامه نویس

BackEnd:

FrontEnd:

CMS:


مجموعه آموزشی کتاب برنامه نویس با تیم خلاق شروع به تولید محتوا های آموزشی در زمینه های برنامه نویسی دارد و خدمات دیجیتال مارکتینگ خود را به مجموعه ایدبال سپرد